MD Soft er stiftet som rammen for udviklingen af MD Skat, og efterfølgende er udviklet andre programmer.

 

Baggrunden for MD Skat skal findes i en snak i julen 2014 mellem de to mangeårige venner: Daniel Beck Mortensen (tidl. Møller), cand.merc.aud., og Martin Møller Johansen, datalog.

 

Snakken gik hurtigt fra en overfladisk diskussion omkring revisorers behov for skatteprogrammer, til en mere teknisk og detaljeret gennemgang af hvilke behov et sådant program skulle opfylde, hvilke tekniske muligheder der kunne benyttes, og i det hele taget hvad der skulle til for at udvikle et skatteprogram til revisorer. Resultatet er MD Skat.


Da folketinget i maj 2016 vedtog den nye revisorlov, blev det et krav for mange revisionsvirksomheder, at de pr. 1/1 2017 skal have etableret en intern whistleblowerordning. For at gøre dette så nemt som muligt har vi udviklet MD Whistle, hvor anonymitet og brugervenlighed går hånd i hånd. Efterfølgende er MD Whistle videreudviklet til også at kunne fungere som whistleblowerordning efter hvidvaskningsloven.
 

 

Virksomhedsinformation:

MD Soft IVS

CVR nr. 36935251