MD Whistle er et online whistleblowerværktøj designet speciel til firmaer, der er pligtige til at oprette en intern whistleblowerordning efter revisorloven og/eller hvidvaskningsloven. 

Ved at benytte MD Whistle sikres anmelder 100% anonymitet, da virksomhedens valgte administrator(e) kun ser hvad anmelder ønsker der skal ses. Der er dog mulighed for at anmelder og administrator efterfølgende kan kommunikere om en sag gennem MD Whistle hvis anmelder ønsker det, stadig med 100% anonymitet.

For at sikre, at udenforstående ikke indgiver anmeldelser for virksomheden, kræves der både firma-identifikation og pinkode. Begge dele udleveres til medarbejdere og andre der skal have mulighed for at indgive anmeldelser sammen med den generelle vejledning, som selvfølgelig ligger som en færdig udskrift i MD Whistle. 

MD Whistle består af et anmeldelsesmodul og et administratormodul:

Anmeldelsesmodul:
Anmeldelsen kan her ske 100% anonymt, og virksomheden kan kun se de felter som anmelder ønsker. Men der er mulighed for, at anmelder kan indtaste en e-mail - stadig uden at virksomhedens administrator kan se denne - og der i gennem få besked når der arbejdes på sagen. Anmelder kan endda se de kommentarer som administrator laver, og efterfølgende selv tilføje kommentarer, stadig 100% anonymt.

Anmelder kan ønske ikke at være anonym, og lade administrator se e-mail. Det er også muligt at indtaste kontaktoplysninger.

Administratormodul:
Her kan virksomhedens administrator(e) følge de anmeldte sager. Administrator får en mail når der indgives en ny anmeldelse, og hvis der tilføjes kommentarer på eksisterende anmeldelser. Administrator kan her kommentere på anmeldelsen, og skifte status på anmeldelsen. Anmeldelsen kan ligeledes udskrives.

 

Formalia ved at anvende MD Whistle som intern whistleblowerordning:
Virksomheden er dataansvarlig, og benytter her MD Soft IVS som databehandler. Det vil sige, at MD Soft IVS med MD Whistle kun behandler data efter instruks fra den dataansvarlige - her virksomheden - og i praksis består dette udelukkende i at opbevare data. Virksomheden og MD Soft IVS indgår en aftale om databehandling jf. persondatalovens §42 stk. 2. Dette er MD Soft IVS selvfølgelig behjælpelig med.

MD Soft IVS lever op til persondataloven, og al vores data ligger hos en dansk hostingvirksomhed med en ISAE 3402 type 2-erklæring.

 

Krav om anmeldelse til Datatilsynet:
For at kunne oprette en whistleblowerordning kræves det, at firmaet anmelder denne til Datatilsynet. Dette skal foregå i to steps:

1. Anmeldelse af personaleadministration. Dette koster kr. 2.000,-

2. Når tilladelse jf. pkt. 1 er givet, skal whistleblowerordningen anmeldes. Datatilsynet har oplyst, at blanket WB1 kan benyttes af revisionsfirmaer. Husk at anføre, at MD Soft IVS er databehandler.